§ 6. - Szczegółowe zasady gospodarowania środkami funduszu prewencyjnego Państwowego Zakładu Ubezpieczeń. - M.P.1981.9.76 - OpenLEX

§ 6. - Szczegółowe zasady gospodarowania środkami funduszu prewencyjnego Państwowego Zakładu Ubezpieczeń.

Monitor Polski

M.P.1981.9.76

Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1981 r.
§  6.
1.
Środki funduszu prewencyjnego przekazują:
1)
Centrala PZU - dysponentom bezpośrednim, o których mowa w § 2 pkt 2 lit. a), z wyjątkiem przedsiębiorstw,
2)
terenowe jednostki organizacyjne PZU - dysponentom bezpośrednim, o których mowa w § 2 pkt 2 lit, b) i c),
3)
zjednoczenia - zgrupowanym w nich przedsiębiorstwom.
2.
Przekazanie środków funduszu prewencyjnego następuje w terminach wynikających z aktualnych potrzeb i przebiegu realizacji zadań.