§ 11. - Szczegółowe zasady gospodarowania środkami funduszu prewencyjnego Państwowego Zakładu Ubezpieczeń. - M.P.1981.9.76 - OpenLEX

§ 11. - Szczegółowe zasady gospodarowania środkami funduszu prewencyjnego Państwowego Zakładu Ubezpieczeń.

Monitor Polski

M.P.1981.9.76

Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1981 r.
§  11.
Bezpośredni nadzór nad gospodarowaniem środkami funduszu prewencyjnego, przydzielonymi dysponentom bezpośrednim, sprawują jednostki organizacyjne PZU w zakresie wynikającym z planów działalności zapobiegawczej.