§ 3. - Szczegółowe zasady eksploatacji elektrycznych urządzeń napędowych.

Monitor Polski

M.P.1987.8.69

Akt utracił moc
Wersja od: 26 marca 1987 r.
§  3.
Wprowadza się podział urządzeń napędowych na następujące grupy:
1)
I grupa - urządzenia o mocy większej niż 250 kW oraz urządzenia o napięciu znamionowym powyżej 1 kV bez względu na wartość mocy,
2)
II grupa - urządzenia o mocy od 50 kW do 250 kW o napięciu znamionowym 1 kV i niższym,
3)
III grupa - urządzenia o mocy poniżej 50 kW, ale nie mniejszej niż 5,5 kW,
4)
IV grupa - urządzenia o mocy poniżej 5,5 kW.