§ 13. - Szczegółowe zasady eksploatacji elektrycznych urządzeń napędowych.

Monitor Polski

M.P.1987.8.69

Akt utracił moc
Wersja od: 26 marca 1987 r.
§  13.
1.
W programach pracy urządzeń napędowych I i II grupy należy uwzględniać racjonalne użytkowanie energii elektrycznej. Programy te powinny być opracowane w terminach określonych w instrukcji eksploatacji.
2.
W programach pracy należy uwzględniać w szczególności:
1)
ekonomicznie i technicznie uzasadniony czas ruchu urządzeń technologicznych,
2)
optymalne wykorzystanie możliwości regulacji prędkości obrotowej urządzeń.