§ 11. - Szczegółowe zasady eksploatacji elektrycznych urządzeń napędowych.

Monitor Polski

M.P.1987.8.69

Akt utracił moc
Wersja od: 26 marca 1987 r.
§  11.
1.
Urządzenia napędowe należy wyłączyć spod napięcia w razie ich biegu jałowego.
2.
W instrukcji eksploatacji mogą być określone przypadki, kiedy - w związku z potrzebami technologicznymi lub wymaganiami ruchowymi - nie stosuje się przepisu ust. 1.
3.
Dla urządzeń I, II i III grupy zaleca się stosowanie ograniczników biegu jałowego.