§ 9. - Szczegółowe zasady eksploatacji elektrycznych spawarek i zgrzewarek.

Monitor Polski

M.P.1987.8.70

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 marca 1987 r.
§  9.
Spawarki transformatorowe, niezależnie od stosowanych zabezpieczeń dodatkowych, nie mogą być używane do spawania ręcznego:
1)
w pomieszczeniach ciasnych,
2)
na podłożu przewodzącym prąd, w szczególności metalowym lub wilgotnym.