§ 7. - Szczegółowe zasady eksploatacji elektrycznych spawarek i zgrzewarek.

Monitor Polski

M.P.1987.8.70

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 marca 1987 r.
§  7.
Przewody zasilające urządzenia spawalnicze oraz przewody spawalnicze powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi w wyniku:
1)
poprowadzenia trasą wykluczającą możliwość uszkodzenia przez ruch urządzeń transportowych,
2)
zawieszenia na odpowiednich stojakach przenośnych,
3)
zabezpieczenia właściwymi osłonami.