§ 20. - Szczegółowe zasady eksploatacji elektrycznych spawarek i zgrzewarek.

Monitor Polski

M.P.1987.8.70

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 marca 1987 r.
§  20.
1.
Urządzenia spawalnicze należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, w których wilgotność powietrza odpowiada obowiązującym normom.
2.
Terminy przeprowadzania kontroli warunków składowania urządzeń stanowiących rezerwę magazynową należy określić w instrukcji eksploatacji urządzeń spawalniczych.