§ 15. - Szczegółowe zasady eksploatacji elektrycznych spawarek i zgrzewarek.

Monitor Polski

M.P.1987.8.70

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 marca 1987 r.
§  15.
Pracę urządzeń spawalniczych należy wstrzymać w razie zagrożenia bezpieczeństwa obsługi lub otoczenia oraz w razie stwierdzenia uszkodzeń lub zakłóceń uniemożliwiających normalną eksploatację, a w szczególności w razie:
1)
nadmiernego nagrzewania się poszczególnych części urządzeń,
2)
wzrostu temperatury czynnika chłodzącego ponad wartość określoną w dokumentacji fabrycznej,
3)
pojawienia się dymu, ognia lub zapachu spalonej instalacji,
4)
nadmiernych drgań i nadmiernego poziomu hałasu,
5)
uszkodzenia instalacji wodnej lub pneumatycznej albo innych objawów świadczących o wewnętrznych uszkodzeniach tych instalacji,
6)
uszkodzenia układów sterowania i automatycznej regulacji napięcia i prądu.