§ 14. - Szczegółowe zasady eksploatacji elektrycznych spawarek i zgrzewarek.

Monitor Polski

M.P.1987.8.70

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 marca 1987 r.
§  14.
1.
Urządzenie spawalnicze należy wyłączyć spod napięcia na okres każdej przerwy w pracy trwającej ponad:
1)
5 minut - w razie ręcznego spawania,
2)
10 minut - w razie spawania lub zgrzewania automatycznego.
2.
Do wyłączenia biegu jałowego należy stosować automatyczne wyłączniki.
3.
W instrukcji eksploatacji mogą być określone przypadki, w których z uwagi na warunki technologiczne lub wymagania ruchowe stosuje się inne wymagania niż określone w ust. 1 i 2.