§ 11. - Szczegółowe zasady eksploatacji elektrycznych spawarek i zgrzewarek.

Monitor Polski

M.P.1987.8.70

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 marca 1987 r.
§  11.
Na urządzeniach spawalniczych powinny być umieszczone i utrzymywane w stanie czytelnym następujące napisy i oznaczenia:
1)
na wszystkich elementach wchodzących w skład urządzenia spawalniczego - symbole zgodne z dokumentacją techniczno-ruchową,
2)
symbole zacisków ochronnych i wyprowadzeń końców uzwojeń oraz dane na tabliczkach znamionowych,
3)
napisy na podstawach gniazd bezpiecznikowych określające wymagane prądy wkładek,
4)
napisy określające funkcję przycisków sterowniczych, przełączników i innych elementów sterowania,
5)
napisy o stosowanych zabezpieczeniach i wielkości ich nastawienia.