§ 10. - Szczegółowe zasady eksploatacji elektrycznych spawarek i zgrzewarek.

Monitor Polski

M.P.1987.8.70

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 marca 1987 r.
§  10.
1.
Urządzenia spawalnicze należy ustawiać możliwie najbliżej miejsca spawania lub zgrzewania i tak dobierać do stosowanej metody spawania, aby pracowały z możliwie największą sprawnością energetyczną.
2.
Długość i przekroje przewodów spawalniczych powinny być dostosowane do znamionowych prądów spawania (zgrzewania) i zapewniać możliwie jak najniższe straty energii elektrycznej.
3.
Stosowanie spawarek wirujących powinno być ograniczone do niezbędnych przypadków.
4.
Urządzenia spawalnicze zasilane prądem jednofazowym powinny być możliwie równomiernie rozdzielone na trzy fazy sieci zasilającej.