Szacunki wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2015-2017.

Monitor Polski

M.P.2019.1040

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 października 2019 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 29 października 2019 r.
w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2015-2017

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto (Dz. U. poz. 1188 oraz z 2009 r. poz. 817) ogłasza się szacunki wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2015-2017 na poziomie makroregionów (NUTS 1), ujęte w załączniku nr 1 do obwieszczenia, szacunki wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2015-2017 na poziomie regionów (NUTS 2), ujęte w załączniku nr 2 do obwieszczenia, i szacunki wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2015-2017 na poziomie podregionów (NUTS 3), ujęte w załączniku nr 3 do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

SZACUNKI WARTOŚCI PRODUKTU KRAJOWEGO BRUTTOa NA JEDNEGO MIESZKAŃCAb W LATACH 2015-2017c NA POZIOMIE MAKROREGIONÓW (NUTS 1)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

SZACUNKI WARTOŚCI PRODUKTU KRAJOWEGO BRUTTOa NA JEDNEGO MIESZKAŃCAb W LATACH 2015-2017c NA POZIOMIE REGIONÓW (NUTS 2)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SZACUNKI WARTOŚCI PRODUKTU KRAJOWEGO BRUTTOa NA JEDNEGO MIESZKAŃCAb W LATACH 2015-2017c NA POZIOMIE PODREGIONÓW (NUTS 3)