Szacunki wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2012-2014. - M.P.2016.1030 - OpenLEX

Szacunki wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2012-2014.

Monitor Polski

M.P.2016.1030

Akt utracił moc
Wersja od: 3 listopada 2016 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 31 października 2016 r.
w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2012-2014

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto (Dz. U. poz. 1188 oraz z 2009 r. poz. 817) ogłasza się szacunki wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2012-2014 na poziomie województw (NTS2), ujęte w załączniku nr 1 do obwieszczenia, i szacunki wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2012-2014 na poziomie podregionów (NTS3), ujęte w załączniku nr 2 do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

SZACUNKI WARTOŚCI

PRODUKTU KRAJOWEGO BRUTTOa NA JEDNEGO MIESZKAŃCAb W LATACH 2012-2014c NA POZIOMIE WOJEWÓDZTW (NTS2)

Województwa2012-2014

w złotych

POLSKA ...........................................................43 334
Dolnośląskie .....................................................48 732
Kujawsko-pomorskie .......................................35 342
Lubelskie ...........................................................30 414
Lubuskie ............................................................36 166
Łódzkie ..............................................................40 461
Małopolskie ......................................................38 445
Mazowieckie .....................................................69 358
Opolskie ............................................................35 030
Podkarpackie .....................................................30 593
Podlaskie ...........................................................31 336
Pomorskie .........................................................41 786
Śląskie ................................................................45 386
Świętokrzyskie ..................................................31 891
Warmińsko-mazurskie .....................................30 988
Wielkopolskie ...................................................46 305
Zachodniopomorskie ........................................36 255
a Ceny bieżące.

b Ludność według stanu na 30 VI (z uwzględnieniem wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011).

c Obliczono zgodnie z zasadami Europejskiego Systemu Rachunków 2010 (ESA 2010).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

SZACUNKI WARTOŚCI

PRODUKTU KRAJOWEGO BRUTTOa NA JEDNEGO MIESZKAŃCAb W LATACH 2012-2014c NA POZIOMIE PODREGIONÓW (NTS3)

Województwa

Podregiony

2012-2014

w złotych

POLSKA ..........................................................43 334
Dolnośląskie
Podregiony:.
jeleniogórski ......................................................36 551
legnicko-głogowski ...........................................68 455
wałbrzyski ..........................................................31 643
wrocławski .........................................................42 574
m. Wrocław ........................................................69 566
Kujawsko-pomorskie
Podregiony:
bydgosko-toruński ............................................45 226
grudziądzki ........................................................28 707
inowrocławski ...................................................29 132
świecki ...............................................................31 553
włocławski .........................................................29 795
Lubelskie
Podregiony:
bialski .................................................................26 200
chełmsko-zamojski ...........................................23 907
lubelski ...............................................................40 592
puławski .............................................................26 770
Lubuskie
Podregiony:
gorzowski ...........................................................36 051
zielonogórski .....................................................36 237
Łódzkie
Podregiony:
łódzki .................................................................35 925
m. Łódź ..............................................................53 513
piotrkowski ........................................................41 755
sieradzki .............................................................29 289
skierniewicki .....................................................31 544
Małopolski
Podregiony:
krakowski .........................................................31 136
m. Kraków ........................................................69 028
nowosądecki ....................................................27 066
nowotarski ........................................................24 486
oświęcimski .....................................................33 250
tarnowski ..........................................................29 036
Mazowieckie
Podregiony:
ciechanowski ...................................................32 977
ostrołęcki .........................................................32 689
płocki ...............................................................65 647
radomski ..........................................................31 581
siedlecki ..........................................................35 579
m.st. Warszawa ...............................................127 047
warszawski wschodni ......................................37 353
warszawski zachodni .......................................54 743
Opolskie
Podregiony:
nyski .................................................................27 187
opolski ..............................................................39 797
Podkarpackie
Podregiony:
krośnieński.......................................................26 131
przemyski ........................................................23 245
rzeszowski .......................................................37 837
tarnobrzeski .....................................................31 483
Podlaskie
Podregiony:
białostocki ........................................................36 530
łomżyński ..........................................................27 633
suwalski ..............................................................27 237
Pomorskie
Podregiony:
chojnicki ............................................................27 654
gdański ...............................................................31 321
słupski ................................................................32 738
starogardzki ........................................................34 286
trójmiejski ..........................................................62 164
Śląskie
Podregiony:
bielski .................................................................43 554
bytomski .............................................................32 131
częstochowski ....................................................36 632
gliwicki ...............................................................51 990
katowicki ............................................................59 426
rybnicki ..............................................................39 621
sosnowiecki .......................................................40 441
tyski ....................................................................58 533
Świętokrzyskie
Podregiony:
kielecki ...............................................................34 737
sandomiersko-jędrzejowski ..............................27 399
Warmińsko-mazurskie
Podregiony:
elbląski ...............................................................29 201
ełcki ....................................................................25 284
olsztyński ...........................................................35 191
Wielkopolskie
Podregiony:
kaliski .................................................................36 800
koniński ..............................................................33 164
leszczyński .........................................................38 439
pilski ...................................................................32 504
poznański ............................................................51 606
m. Poznań ...........................................................86 122
Zachodniopomorskie
Podregiony:
koszaliński .........................................................35 392
m. Szczecin ........................................................51 063
szczecinecko-pyrzycki .....................................26 107
szczeciński .........................................................33 720
a Ceny bieżące.

b Ludność według stanu na 30 VI (z uwzględnieniem wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011).

c Obliczono zgodnie z zasadami Europejskiego Systemu Rachunków 2010 (ESA 2010).