Monitor Polski

M.P.2015.1070

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 listopada 2015 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 30 października 2015 r.
w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2011-2013

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto (Dz. U. Nr 114, poz. 1188 oraz z 2009 r. Nr 98, poz. 817) ogłasza się szacunki wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2011-2013 na poziomie województw (NTS2), ujęte w załączniku nr 1 do obwieszczenia, i szacunki wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2011-2013 na poziomie podregionów (NTS3), ujęte w załączniku nr 2 do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

SZACUNKI WARTOŚCI

PRODUKTU KRAJOWEGO BRUTTO 1 NA JEDNEGO MIESZKAŃCA 2

W LATACH 2011-2013 3 NA POZIOMIE WOJEWÓDZTW (NTS2)

Województwa2011-2013

w złotych

POLSKA41 985
Dolnośląskie47 460
Kujawsko-pomorskie34 279
Lubelskie29 445
Lubuskie34 854
Łódzkie39 045
Małopolskie37 199
Mazowieckie66 972
Opolskie33 998
Podkarpackie29 555
Podlaskie30 437
Pomorskie40 606
Śląskie44 427
Świętokrzyskie31 324
Warmińsko-mazurskie30 078
Wielkopolskie44 547
Zachodniopomorskie35 126

ZAŁĄCZNIK Nr  2

SZACUNKI WARTOŚCI

PRODUKTU KRAJOWEGO BRUTTO 4 NA JEDNEGO MIESZKAŃCA 5

W LATACH 2011-2013 6 NA POZIOMIE PODREGIONÓW (NTS3)

Województwa

Podregiony

2011-2013

w złotych

POLSKA41 985
Dolnośląskie
Podregiony:
jeleniogórski34 938
legnicko-głogowski71 388
wałbrzyski30 680
wrocławski40 702
m. Wrocław65 910
Kujawsko-pomorskie
Podregiony:
bydgosko-toruński44 013
grudziądzki27 433
inowrocławski28 532
świecki29 961
włocławski29 140
Lubelskie
Podregiony:
bialski25 577
chełmsko-zamojski23 658
lubelski38 479
puławski26 333
Lubuskie
Podregiony:
gorzowski34 812
zielonogórski34 879
Łódzkie
Podregiony:
łódzki34 554
m. Łódź51 446
piotrkowski40 614
sieradzki28 196
skierniewicki30 331
Małopolskie
Podregiony:
krakowski29 954
m. Kraków66 062
nowosądecki26 137
nowotarski23 742
oświęcimski32 703
tarnowski28 834
Mazowieckie
Podregiony:
ciechanowski31 996
ostrołęcki31 103
płocki64 735
radomski30 608
siedlecki34 460
m.st. Warszawa122 596
warszawski wschodni36 145
warszawski zachodni52 846
Opolskie
Podregiony:
nyski26 610
opolski38 491
Podkarpackie
Podregiony:
krośnieński25 404
przemyski22 696
rzeszowski36 309
tarnobrzeski30 420
Podlaskie
Podregiony:
białostocki35 481
łomżyński26 808
suwalski26 559
Pomorskie
Podregiony:
chojnicki26 908
gdański29 788
słupski31 689
starogardzki32 981
trójmiejski61 024
Śląskie
Podregiony:
bielski41 817
bytomski31 457
częstochowski35 446
gliwicki49 734
katowicki57 873
rybnicki39 984
sosnowiecki39 337
tyski59 714
Świętokrzyskie
Podregiony:
kielecki34 007
sandomiersko-jędrzejowski27 097
Warmińsko-mazurskie
Podregiony:
elbląski28 424
ełcki24 670
olsztyński34 030
Wielkopolskie
Podregiony:
kaliski35 002
koniński32 441
leszczyński36 810
pilski31 436
poznański49 568
m. Poznań82 737
Zachodniopomorskie
Podregiony:
koszaliński34 331
m. Szczecin49 465
szczecinecko-pyrzycki25 252
szczeciński32 694
1 Ceny bieżące.
2 Ludność według stanu na 30 VI (z uwzględnieniem wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011).
3 Obliczono zgodnie z zasadami Europejskiego Systemu Rachunków 2010 (ESA 2010).
4 Ceny bieżące.
5 Ludność według stanu na 30 VI (z uwzględnieniem wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011).
6 Obliczono zgodnie z zasadami Europejskiego Systemu Rachunków 2010 (ESA 2010).