Monitor Polski

M.P.2016.997

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 października 2016 r.

KOMUNIKAT
PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI
z dnia 14 października 2016 r.
w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w III kwartale 2016 r.

Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 1512, z 2015 r. poz. 1505 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 266, 1343 i 1579) informuję, co następuje:
Wyniki pomiarów uzyskane ze stacji i placówek wykonujących pomiary skażeń promieniotwórczych kształtowały się następująco:
- moc dawki - 68-135 nSv/h (nanosiwertów na godzinę)

(średnio 93 nSv/h)

- Cs-137 w mleku - 0,22-0,74 Bq/dm3 (bekerela na dm3)

(średnio 0,44 Bq/dm3)

- Cs-137 w powietrzu - <0,11-93,57µBq/m3 (mikrobekerela na m3)

(średnio 1,78 µBq/m3).

Zawartość izotopu cezu Cs-137 w powietrzu i w mleku stanowi podstawowy wskaźnik reprezentujący skażenie promieniotwórcze materiałów środowiskowych oraz artykułów spożywczych sztucznymi izotopami promieniotwórczymi.

Powyższe dane wskazują, że narażenie osób z ogółu ludności kraju powodowane obecnymi w środowisku i w żywności sztucznymi izotopami promieniotwórczymi utrzymuje się na bardzo niskim poziomie stanowiącym jedynie kilka procent wartości dawki granicznej dla ogółu ludności wynoszącej 1 mSv w ciągu roku.