Monitor Polski

M.P.2015.1065

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 października 2015 r.

KOMUNIKAT
PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI
z dnia 19 października 2015 r.
w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w III kwartale 2015 r

Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 1512 oraz z 2015 r. poz. 1505) informuję, co następuje:
Wyniki pomiarów uzyskane ze stacji i placówek wykonujących pomiary skażeń promieniotwórczych kształtowały się następująco:
- moc dawki - 68-152 nSv/h (nanosiwertów na godzinę)

(średnio 96 nSv/h)

- Cs-137 w mleku - <0,20-0,67 Bq/dm3 (bekerela na dm3)

(średnio 0,51 Bq/dm3)

- Cs-137 w powietrzu - <0,09-28,47 µBq/m3 (mikrobekerela na m3)

(średnio 1,40 µBq/m3).

Zawartość izotopu cezu Cs-137 w powietrzu i w mleku stanowi podstawowy wskaźnik reprezentujący skażenie promieniotwórcze materiałów środowiskowych oraz artykułów spożywczych sztucznymi izotopami promieniotwórczymi. W sierpniu zarejestrowano podwyższone stężenia Cs-137 w powietrzu na terenie całego kraju w związku z pożarami w okolicy Czarnobyla na Ukrainie. Wartości te były na niskim poziomie i nie spowodowały zwiększenia poziomu mocy dawki promieniowania jonizującego w Polsce.

Powyższe dane wskazują, że narażenie osób z ogółu ludności kraju powodowane obecnymi w środowisku i w żywności sztucznymi izotopami promieniotwórczymi utrzymuje się na bardzo niskim poziomie stanowiącym jedynie kilka procent wartości dawki granicznej dla ogółu ludności wynoszącej 1 mSv w ciągu roku.