Monitor Polski

M.P.2018.747

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 sierpnia 2018 r.

KOMUNIKAT
PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI
z dnia 26 lipca 2018 r.
w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w II kwartale 2018 r.

Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 792) informuję, co następuje:
Wyniki pomiarów uzyskane ze stacji i placówek wykonujących pomiary skażeń promieniotwórczych kształtowały się następująco:
-moc dawki- 62-136 nSv/h (nanosiwertów na godzinę)
(średnio 93,2 nSv/h)
-Cs-137 w mleku- 0,13-0,68 Bq/dm3 (bekerela na dm3)
(średnio 0,41 Bq/dm3)
-Cs-137 w powietrzu- 0,09-7,05 µBq/m3 (mikrobekerela na m3)
(średnio 0,71 µBq/m3).

Zawartość izotopu cezu Cs-137 w powietrzu i w mleku stanowi podstawowy wskaźnik reprezentujący skażenie promieniotwórcze materiałów środowiskowych oraz artykułów spożywczych sztucznymi izotopami promieniotwórczymi.

Powyższe dane wskazują, że narażenie osób z ogółu ludności kraju powodowane obecnymi w środowisku i w żywności sztucznymi izotopami promieniotwórczymi utrzymuje się na bardzo niskim poziomie stanowiącym jedynie kilka procent wartości dawki granicznej dla ogółu ludności wynoszącej 1 mSv w ciągu roku.