Sytuacja radiacyjna kraju w I kwartale 2019 r. - M.P.2019.435 - OpenLEX

Sytuacja radiacyjna kraju w I kwartale 2019 r.

Monitor Polski

M.P.2019.435

Akt utracił moc
Wersja od: 17 maja 2019 r.

KOMUNIKAT
PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI
z dnia 9 maja 2019 r.
w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w I kwartale 2019 r.

Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 792, 1669 i 2227 oraz z 2019 r. poz. 730) informuję, co następuje:
Wyniki pomiarów uzyskane ze stacji i placówek wykonujących pomiary skażeń promieniotwórczych kształtowały się następująco:
-
moc dawki - 52-124 nSv/h (nanosiwertów na godzinę)

(średnio 89 nSv/h)

-
Cs-137 w mleku - 0,29-3,60 Bq/dm3 (bekerela na dm3)

(średnio 0,89 Bq/dm3)

-
Cs-137 w powietrzu - <0,09-2,85 µBq/m3 (mikrobekerela na m3)

(średnio 0,46 µBq/m3).

Zawartość izotopu cezu Cs-137 w powietrzu i w mleku stanowi podstawowy wskaźnik reprezentujący skażenie promieniotwórcze materiałów środowiskowych oraz artykułów spożywczych sztucznymi izotopami promieniotwórczymi.

Powyższe dane wskazują, że narażenie osób z ogółu ludności kraju powodowane obecnymi w środowisku i w żywności sztucznymi izotopami promieniotwórczymi utrzymuje się na bardzo niskim poziomie stanowiącym jedynie kilka procent wartości dawki granicznej dla ogółu ludności wynoszącej 1 mSv w ciągu roku.