Sytuacja radiacyjna kraju w I kwartale 2018 r.

Monitor Polski

M.P.2018.453

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 maja 2018 r.

KOMUNIKAT
PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI
z dnia 20 kwietnia 2018 r.
w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w I kwartale 2018 r. (M.P. z dnia 8 maja 2018 r.)

Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 792) informuję, co następuje:
Wyniki pomiarów uzyskane ze stacji i placówek wykonujących pomiary skażeń promieniotwórczych kształtowały się następująco:
-
moc dawki - 72-131 nSv/h (nanosiwertów na godzinę)

(średnio 91 nSv/h)

-
Cs-137 w mleku - 0,20-0,77 Bq/dm3 (bekerela na dm3)

(średnio 0,52 Bq/dm3)

-
Cs-137 w powietrzu - <0,10-3,93 µBq/m3 (mikrobekerela na m3)

(średnio 1,04 µBq/m3)

Zawartość izotopu cezu Cs-137 w powietrzu i w mleku stanowi podstawowy wskaźnik reprezentujący skażenie promieniotwórcze materiałów środowiskowych oraz artykułów spożywczych sztucznymi izotopami promieniotwórczymi.

Powyższe dane wskazują, że narażenie osób z ogółu ludności kraju powodowane obecnymi w środowisku i w żywności sztucznymi izotopami promieniotwórczymi utrzymuje się na bardzo niskim poziomie stanowiącym jedynie kilka procent wartości dawki granicznej dla ogółu ludności wynoszącej 1 mSv w ciągu roku.