§ 9. - Świadectwa zdolności żeglugowej dla statków żeglugi śródlądowej.

Monitor Polski

M.P.1960.12.56

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 lutego 1960 r.
§  9.
Rejon dróg wodnych przedłuża ważność świadectwa zdolności żeglugowej na wniosek armatora.