§ 5. - Świadectwa zdolności żeglugowej dla statków żeglugi śródlądowej.

Monitor Polski

M.P.1960.12.56

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 lutego 1960 r.
§  5.
1.
Świadectwo zdolności żeglugowej wydaje się na pisemny wniosek armatora.
2.
Wniosek armatora o wydanie świadectwa zdolności żeglugowej powinien zawierać następujące dane:
1)
nazwę i siedzibę armatora,
2)
nazwę lub numer statku,
3)
port macierzysty statku,
4)
rodzaj i przeznaczenie statku,
5)
miejsce i rok ukończenia budowy kadłuba, kotłów i maszyn napędowych,
6)
wykaz i opis wyposażenia pokładowego, sygnałowego, ratunkowego, awaryjnego i przeciwpożarowego,
7)
dokładne określenie, na jakich wodach statek ma być dopuszczony do żeglugi, oraz rodzaj żeglugi (dzienna czy całodobowa),
8)
wykaz załogi niezbędnej do bezpiecznego kursowania statku z podziałem na funkcje.