§ 3. - Świadectwa zdolności żeglugowej dla statków żeglugi śródlądowej.

Monitor Polski

M.P.1960.12.56

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 lutego 1960 r.
§  3.
Świadectwo zdolności żeglugowej według ustalonego w załączniku wzoru wydaje i przedłuża rejon dróg wodnych, na którego terenie działania znajduje się port macierzysty statku.