§ 2. - Świadectwa zdolności żeglugowej dla statków żeglugi śródlądowej.

Monitor Polski

M.P.1960.12.56

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 lutego 1960 r.
§  2.
Przepisów § 1 niniejszego zarządzenia nie stosuje się do statków bez własnego napędu mechanicznego lub poruszających się za pomocą silnika nie wbudowanego na stałe, jeżeli ich powierzchnia wynikająca z przemnożenia największej długości przez największą szerokość nie przekracza 20 m2.