§ 13. - Świadectwa zdolności żeglugowej dla statków żeglugi śródlądowej.

Monitor Polski

M.P.1960.12.56

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 lutego 1960 r.
§  13.
Od decyzji rejonu dróg wodnych w sprawach świadectw zdolności żeglugowej przysługuje odwołanie za pośrednictwem właściwego rejonu dróg wodnych do organu nadrzędnego.