§ 11. - Świadectwa zdolności żeglugowej dla statków żeglugi śródlądowej.

Monitor Polski

M.P.1960.12.56

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 lutego 1960 r.
§  11.
1.
Unieważnienie świadectwa zdolności żeglugowej następuje w przypadku stwierdzenia zaniedbań dotyczących stanu zapewniającego bezpieczeństwo kadłuba, maszyn, urządzeń statkowych i kotłów, braku wyposażenia, zaniedbań natury sanitarnej, bezpieczeństwa i higieny pracy itp.
2.
Świadectwo zdolności żeglugowej unieważnia rejon dróg wodnych, na którego terenie działania znajduje się statek kwalifikujący się do pozbawienia go świadectwa zdolności żeglugowej.