§ 1. - Świadectwa zdolności żeglugowej dla statków żeglugi śródlądowej.

Monitor Polski

M.P.1960.12.56

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 lutego 1960 r.
§  1.
1.
Statki wpisane do rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej będą dopuszczone do żeglugi na śródlądowych drogach wodnych po uzyskaniu świadectwa zdolności żeglugowej.
2.
Świadectwo zdolności żeglugowej stwierdza, że statek odpowiada wymaganiom konstrukcyjnym, użytkowym i bezpieczeństwa oraz że został dopuszczony do żeglugi na wodach określonych w świadectwie.
3.
Świadectwo zdolności żeglugowej posiada ważność łącznie z ważnymi orzeczeniami określającymi stan techniczny statku i jego urządzeń, stan pomieszczeń mieszkalnych i warunków sanitarnych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
4.
Świadectwo zdolności żeglugowej łącznie z orzeczeniami wymienionymi w ust. 3 powinno być stale przechowywane na statku.