§ 5. - Świadczenie pieniężne dla niektórych emerytów i rencistów.

Monitor Polski

M.P.1984.2.9

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 stycznia 1984 r.
§  5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 1984 r.