§ 4. - Świadczenie pieniężne dla niektórych emerytów i rencistów.

Monitor Polski

M.P.1984.2.9

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 stycznia 1984 r.
§  4.
Wypłaty jednorazowych kwot, o których mowa w § 1 i 2, dokonają organy rentowe wypłacające emerytury i renty - w terminie do dnia 30 czerwca 1984 r.