§ 2. - Stworzenie warunków niezbędnych do zapewnienia bezpłatnej opieki zdrowotnej osobom prowadzącym gospodarstwa rolne. - M.P.1971.60.401 - OpenLEX

§ 2. - Stworzenie warunków niezbędnych do zapewnienia bezpłatnej opieki zdrowotnej osobom prowadzącym gospodarstwa rolne.

Monitor Polski

M.P.1971.60.401

Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1971 r.
§  2.
Zobowiązuje się prezydia gromadzkich, miejskich, osiedlowych i powiatowych rad narodowych do zapewnienia pracownikom określonym w § 1 mieszkania samodzielnego, wyremontowanego i posiadającego odpowiednie wyposażenie.