Monitor Polski

M.P.2015.1297

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 grudnia 2015 r.

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 9 grudnia 2015 r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Bohdana Paszkowskiego

Na podstawie art. 281 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) w związku z art. 103 ust. 1 i art. 108 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 279 § 1 pkt 6 i § 5 Kodeksu wyborczego, stwierdzam wygaśnięcie, z dniem 9 grudnia 2015 r., mandatu senatora Bohdana Paszkowskiego wybranego w okręgu wyborczym nr 59.