Monitor Polski

M.P.2019.500

| Akt indywidualny
Wersja od: 10 czerwca 2019 r.

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Adama Bielana

Na podstawie art. 281 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w związku z art. 279 § 1 pkt 7 i § 5 tej ustawy, stwierdzam wygaśnięcie, z dniem 28 maja 2019 r., mandatu senatora Adama Bielana wybranego w okręgu wyborczym nr 50.