Monitor Polski

M.P.2014.1145

| Akt indywidualny
Wersja od: 4 grudnia 2014 r.

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 10 listopada 2014 r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senator Elżbiety Bieńkowskiej

Na podstawie art. 281 § 1 w związku z art. 279 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) stwierdzam wygaśnięcie, z dniem 31 października 2014 r., mandatu senator Elżbiety Bieńkowskiej wybranej w okręgu wyborczym nr 75.