Monitor Polski

M.P.2015.1176

| Akt indywidualny
Wersja od: 2 grudnia 2015 r.

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 30 listopada 2015 r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Tomasza Kazimierza Tomczykiewicza

Na podstawie art. 249 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 1043, 1044, 1045 i 1923), wobec zaistnienia okoliczności określonej w art. 247 § 1 pkt 1 Kodeksu wyborczego, stwierdzam wygaśnięcie, z upływem dnia 28 listopada 2015 r., mandatu posła Tomasza Kazimierza Tomczykiewicza wybranego z listy kandydatów na posłów nr 2 Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP w okręgu wyborczym nr 31 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach.