Monitor Polski

M.P.2017.56

| Akt indywidualny
Wersja od: 24 stycznia 2017 r.

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 stycznia 2017 r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Rafała Piotra Wójcikowskiego

Na podstawie art. 249 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15), wobec zaistnienia okoliczności określonej w art. 247 § 1 pkt 1 Kodeksu wyborczego, stwierdzam wygaśnięcie, z upływem dnia 19 stycznia 2017 r., mandatu posła Rafała Piotra Wójcikowskiego wybranego z listy kandydatów na posłów nr 7 Komitetu Wyborczego Wyborców "Kukiz’15" w okręgu wyborczym nr 10 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Trybunalskim.