Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Krzysztofa Pawła Łapińskiego.

Monitor Polski

M.P.2017.456

| Akt indywidualny
Wersja od: 19 maja 2017 r.

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 11 maja 2017 r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Krzysztofa Pawła Łapińskiego

Na podstawie art. 249 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15), wobec zaistnienia okoliczności określonej w art. 247 § 1 pkt 6 Kodeksu wyborczego, stwierdzam wygaśnięcie, z dniem 11 maja 2017 r., mandatu posła Krzysztofa Pawła Łapińskiego wybranego z listy kandydatów na posłów nr 1 Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym nr 38 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Pile.
Od postanowienia przysługuje Panu Krzysztofowi Pawłowi Łapińskiemu prawo odwołania do Sądu Najwyższego w terminie 3 dni od dnia doręczenia postanowienia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Marszałka Sejmu.