Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Krzysztofa Andrzeja Hetmana.

Monitor Polski

M.P.2024.490

Akt indywidualny
Wersja od: 20 czerwca 2024 r.

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 11 czerwca 2024 r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Krzysztofa Andrzeja Hetmana

Na podstawie art. 249 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408 oraz z 2024 r. poz. 721), wobec zaistnienia okoliczności określonej w art. 247 § 1 pkt 7 w związku z art. 334 § 1 Kodeksu wyborczego, stwierdzam wygaśnięcie, z dniem 10 czerwca 2024 r., mandatu posła Krzysztofa Andrzeja Hetmana wybranego z listy kandydatów na posłów nr 2 Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe w okręgu wyborczym nr 6 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie.
Od postanowienia przysługuje Panu Krzysztofowi Andrzejowi Hetmanowi prawo odwołania do Sądu Najwyższego w terminie 3 dni od dnia doręczenia postanowienia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Marszałka Sejmu.