Monitor Polski

M.P.2019.968

| Akt indywidualny
Wersja od: 8 października 2019 r.

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 3 października 2019 r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Kornela Andrzeja Morawieckiego

Na podstawie art. 249 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), wobec zaistnienia okoliczności określonej w art. 247 § 1 pkt 1 Kodeksu wyborczego, stwierdzam wygaśnięcie, z upływem dnia 30 września 2019 r., mandatu posła Kornela Andrzeja Morawieckiego wybranego z listy kandydatów na posłów nr 7 Komitetu Wyborczego Wyborców "Kukiz'15" w okręgu wyborczym nr 3 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu.