Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Janusza Wojciechowskiego.

Monitor Polski

M.P.1995.32.369

Akt indywidualny
Wersja od: 6 lipca 1995 r.

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 23 czerwca 1995 r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Janusza Wojciechowskiego.

Na podstawie art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 28 maja 1993 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 45, poz. 205), wobec zaistnienia okoliczności określonej w art. 131 ust. 1 pkt 5 Ordynacji wyborczej, stwierdzam wygaśnięcie, z dniem 23 czerwca 1995 r., mandatu posła Janusza Wojciechowskiego wybranego z okręgowej listy wyborczej nr 6 - Polskie Stronnictwo Ludowe w okręgu wyborczym nr 41 - Skierniewice.