Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Borysa Piotra Budki.

Monitor Polski

M.P.2024.486

Akt indywidualny
Wersja od: 20 czerwca 2024 r.

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 11 czerwca 2024 r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Borysa Piotra Budki

Na podstawie art. 249 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408 oraz z 2024 r. poz. 721), wobec zaistnienia okoliczności określonej w art. 247 § 1 pkt 7 w związku z art. 334 § 1 Kodeksu wyborczego, stwierdzam wygaśnięcie, z dniem 10 czerwca 2024 r., mandatu posła Borysa Piotra Budki wybranego z listy kandydatów na posłów nr 6 Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni w okręgu wyborczym nr 31 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach.
Od postanowienia przysługuje Panu Borysowi Piotrowi Budce prawo odwołania do Sądu Najwyższego w terminie 3 dni od dnia doręczenia postanowienia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Marszałka Sejmu.