Monitor Polski

M.P.2018.642

| Akt indywidualny
Wersja od: 2 lipca 2018 r.

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 czerwca 2018 r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Adama Krzysztofa Abramowicza

Na podstawie art. 249 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 i 1000), wobec zaistnienia okoliczności określonej w art. 247 § 1 pkt 4 Kodeksu wyborczego, stwierdzam wygaśnięcie, z upływem dnia 22 czerwca 2018 r., mandatu posła Adama Krzysztofa Abramowicza wybranego z listy kandydatów na posłów nr 1 Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym nr 7 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Chełmie.
Od postanowienia przysługuje Panu Adamowi Krzysztofowi Abramowiczowi prawo odwołania do Sądu Najwyższego w terminie 3 dni od dnia doręczenia postanowienia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Marszałka Sejmu.