Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu poseł Julii Teresy Pitery.

Monitor Polski

M.P.2014.407

Akt indywidualny
Wersja od: 4 czerwca 2014 r.

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 27 maja 2014 r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Julii Teresy Pitery

Na podstawie art. 249 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 i 180), wobec zaistnienia okoliczności określonej w art. 247 § 1 pkt 7 Kodeksu wyborczego, stwierdzam wygaśnięcie, z dniem 27 maja 2014 r., mandatu poseł Julii Teresy Pitery wybranej z listy kandydatów na posłów nr 7 Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP w okręgu wyborczym nr 16 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Płocku.
Od postanowienia przysługuje Pani Julii Teresie Piterze prawo odwołania do Sądu Najwyższego w terminie 3 dni od dnia doręczenia postanowienia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Marszałka Sejmu.