Monitor Polski

M.P.2018.1241

| Akt indywidualny
Wersja od: 19 grudnia 2018 r.

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 10 grudnia 2018 r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Jolanty Ireny Szczypińskiej

Na podstawie art. 249 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), wobec zaistnienia okoliczności określonej w art. 247 § 1 pkt 1 Kodeksu wyborczego, stwierdzam wygaśnięcie, z upływem dnia 8 grudnia 2018 r., mandatu poseł Jolanty Ireny Szczypińskiej wybranej z listy kandydatów na posłów nr 1 Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym nr 26 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdyni.