Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu poseł Elżbiety Małgorzaty Kruk.

Monitor Polski

M.P.2019.482

Akt indywidualny
Wersja od: 7 czerwca 2019 r.

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Elżbiety Małgorzaty Kruk

Na podstawie art. 249 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), wobec zaistnienia okoliczności określonej w art. 334 § 1 w związku z art. 247 § 1 pkt 7 Kodeksu wyborczego, stwierdzam wygaśnięcie, z dniem 28 maja 2019 r., mandatu poseł Elżbiety Małgorzaty Kruk wybranej z listy kandydatów na posłów nr 1 Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym nr 6 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie.
Od postanowienia przysługuje Pani Elżbiecie Małgorzacie Kruk prawo odwołania do Sądu Najwyższego w terminie 3 dni od dnia doręczenia postanowienia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Marszałka Sejmu.