Monitor Polski

M.P.2018.132

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 stycznia 2018 r.

POSTANOWIENIE Nr 3
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 stycznia 2018 r.
w sprawie stwierdzenia utraty stanowiska sędziego Trybunału Stanu

Na podstawie art. 17 ust. 1a ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu (Dz. U. z 2016 r. poz. 2050) stwierdzam utratę stanowiska sędziego Trybunału Stanu przez Bogusława Banaszaka wskutek jego śmierci.