Stosowanie przepisów technicznych przy wykonywaniu robót mierniczych, związanych z likwidacją serwitutów na terenie b. zaboru... - M.P.1922.235.156 - OpenLEX

Stosowanie przepisów technicznych przy wykonywaniu robót mierniczych, związanych z likwidacją serwitutów na terenie b. zaboru rosyjskiego.

Monitor Polski

M.P.1922.235.156

Akt utracił moc
Wersja od: 16 października 1922 r.