Stosowanie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 1957 r. ustalającego zryczałtowany podatek od wynagrodzeń rybaków - członków spółdzielni pracy.

Monitor Polski

M.P.1959.15.66

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 lutego 1959 r.

PISMO OKÓLNE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 9 lutego 1959 r.
w sprawie stosowania przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 1957 r. ustalającego zryczałtowany podatek od wynagrodzeń rybaków - członków spółdzielni pracy.

W związku z wątpliwościami, które nasunęły się przy stosowaniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 1957 r. w sprawie poboru zryczałtowanego podatku od wynagrodzeń rybaków - członków spółdzielni pracy (Dz. U. z 1957 r. Nr 23, poz. 111), Ministerstwo Finansów na podstawie art. 2 ust. 3 pkt 1 dekretu z dnia 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym (Dz. U. z 1957 r. Nr 7, poz. 25) wyjaśnia, że przepisy tego rozporządzenia mają zastosowanie wyłącznie do wynagrodzeń rybaków będących członkami rybackich spółdzielni pracy, dokonujących połowów na łodziach motorowych, wiosłowych i wiosłowo-żaglowych na morzu.
Jak to bowiem wynika z przepisów § 2 ust.1 i 2 wymienionego na wstępie rozporządzenia, zryczałtowany podatek od wynagrodzeń pobierany jest w wysokości uzależnionej od strefy połowu, przy czym przy podziale na strefy połowu stosuje się zasady odnoszące się do rybaków opłacających zryczałtowany podatek dochodowy, który pobierany jest tylko przy połowach morskich, gdyż tylko dla takich połowów zostały ustalone strefy.

Wynagrodzenia rybaków - członków spółdzielni pracy, którzy dokonują połowów na wodach śródlądowych, podlegają opodatkowaniu podatkiem od wynagrodzeń na podstawie przepisów § 1 pkt 3 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 1952 r. w sprawie określenia niektórych przychodów, podlegających opodatkowaniu według przepisów o podatku od wynagrodzeń (Monitor Polski z 1952 r. Nr A-14, poz. 170, z 1956 r. Nr 76, poz. 887 i z 1958 r Nr 5, poz. 22).