Monitor Polski

M.P.2017.130

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lutego 2017 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 19 stycznia 2017 r.
w sprawie stosowania na terytorium, do którego stosuje się prawo podatkowe należące do właściwości Ministra Finansów Tajwanu, Porozumienia w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu

Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zasadach unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu stosowanych przez Rzeczpospolitą Polską i terytorium, do którego stosuje się prawo podatkowe należące do właściwości Ministra Finansów Tajwanu (Dz. U. poz. 2244) informuje się, że z dniem 1 stycznia 2017 r. został spełniony warunek określony w art. 3 ust. 1 tej ustawy dotyczący stosowania na terytorium, do którego stosuje się prawo podatkowe należące do właściwości Ministra Finansów Tajwanu, Porozumienia między Warszawskim Biurem Handlowym w Tajpej a Biurem Gospodarczym i Kulturalnym Tajpej w Warszawie w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu wraz z Protokołem, podpisanych w Tajpej dnia 21 października 2016 r.
1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).