Monitor Polski

M.P.1964.65.302

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 września 1964 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KOMUNIKACJI
z dnia 9 września 1964 r.
w sprawie stosowania dodatkowych górnych świateł pozycyjnych w autobusach komunikacji publicznej i w sprawie tablic kierunkowych tych autobusów.

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o bezpieczeństwie i porządku ruchu na drogach publicznych (Dz. U. Nr 53, poz. 295) i § 176 ust. 4 rozporządzenia Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 1 października 1962 r. w sprawie ruchu na drogach publicznych (Dz. U. Nr 61, poz. 295) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Autobus komunikacji publicznej powinien być zaopatrzony dodatkowo w górne przednie białe światła pozycyjne oraz w górne tylne czerwone światła pozycyjne (światła autobusowe), umieszczone nie niżej niż 40 cm, licząc od poziomej górnej płaszczyzny obrysu pojazdu do górnego skrajnego punktu płaszczyzny oświetlającej, możliwie najbliżej bocznych płaszczyzn obrysu pojazdu, a w każdym razie nie dalej niż 40 cm, licząc od bocznej płaszczyzny obrysu pojazdu do zewnętrznego skrajnego punktu płaszczyzny oświetlającej; przednie i tylne dodatkowe górne światła pozycyjne powinny być widoczne w nocy z odległości co najmniej 150 m w warunkach zapewniających przejrzystość powietrza i nie oślepiać znajdujących się na drodze lub obok drogi.
2. Przepisy dotyczące górnych tylnych świateł pozycyjnych (ust. 1) stosuje się również do przyczep (naczep) autobusowych,
§  2.
1. Autobus komunikacji publicznej powinien być wyposażony w tablice kierunkowe: czołową i boczną.
2. Tablice powinny zawierać następujące napisy:
1) czołowa - oznaczenie kierunku trasy komunikacyjnej,
2) boczna - określenie trasy komunikacyjnej z wyszczególnieniem stacji (przystanków) końcowych oraz ważniejszych przystanków na trasie, a na autobusach kursujących na linii oznaczonej numerem lub literą - także numer (literę) linii.
§  3.
1. Autobus komunikacji publicznej ruchu miejskiego, kursujący na linii oznaczonej numerem lub literą, powinien być wyposażony:
1) w tablice kierunkowe: czołową, boczną i wewnętrzną oraz
2) w tablicę tylną.
2. Tablice powinny zawierać następujące napisy:
1) czołowa - numer (literę) linii i oznaczenie kierunku trasy komunikacyjnej,
2) boczna - numer (literę) linii i określenie trasy komunikacyjnej, z wyszczególnieniem stacji (przystanków) początkowego i końcowego oraz ważniejszych przystanków na trasie,
3) wewnętrzna - napis taki sam jak na tablicy bocznej (pkt 2),
4) tylna - numer (literę) linii.
§  4. Ustala się następujące wymiary tablic (§§ 2 i 3):
1) czołowa: 650 x 185 mm,
2) czołowa z numerem (literą) linii ruchu miejskiego: 800 x 200 mm,
3) boczna: 650 x 160 mm,
4) boczna z numerem (literą) linii ruchu miejskiego: 500 x 250 mm,
5) wewnętrzna: 500 x 250 mm,
6) tylna: 300 x 200 mm.
§  5. Tablice na autobusach komunikacji publicznej powinny być umieszczone w sposób następujący:
1) czołowa - w świetliku nad przednią szybą, a na autobusach bez świetlika - w górnej części przedniej szyby w taki sposób, aby zachowane było dla kierowcy wystarczające pole widzenia do bezpiecznego prowadzenia pojazdu,
2) boczna - z zewnętrznej prawej strony nadwozia pośrodku pod listwą podokienną lub wewnątrz autobusu za szybą jednego z okien z prawej strony,
3) wewnętrzna - na ściance za kierowcą (w autobusach, z kabiną kierowcy - pośrodku ścianki) w taki sposób, aby była widoczna dla pasażerów,
4) tylna - z tyłu wewnątrz autobusu nad listwą podokienną po prawej stronie tylnej szyby.
§  6. Tablica kierunkowa czołowa, na której oznaczony jest kierunek trasy komunikacyjnej, powinna być malowana dwustronnie i odwracana na stacjach (przystankach) końcowych zgodnie z kierunkiem trasy.
§  7.
1. Litery i cyfry na tablicach autobusów (§§ 2 i 3) powinny być czarne na białym tle; na tablicach autobusów ruchu międzymiastowego nie zatrzymujących się na wszystkich przystankach litery i cyfry mogą być koloru czerwonego na białym tle.
2. Kształt liter i cyfr powinien być prosty (blokowy).
3. Wielkość liter i cyfr powinna umożliwiać ich odczytanie z odległości co najmniej 20 m w warunkach zapewniających przejrzystość powietrza.
4. Numery (litery) linii na tablicach kierunkowych: czołowej, bocznej i wewnętrznej powinny być umieszczone z lewej strony w czerwonej obwódce o kształcie koła.
§  8.
1. Tablice kierunkowe czołowe i boczne powinny być oświetlone po zapadnięciu zmroku światłem białym o natężeniu oświetlenia zapewniającym możność odczytania znaków na tablicy z odległości co najmniej 20 m w warunkach zapewniających przejrzystość powietrza; światło przeznaczone do oświetlenia tablicy nie powinno być bezpośrednio widoczne.
2. Tablica czołowa umieszczona wewnątrz autobusu ruchu międzymiastowego powinna być oświetlona podczas postoju na przystankach lub na stacji końcowej.
§  9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1966 r.