Stawki zryczałtowanego oprocentowania kredytu ratalnego udzielanego przez spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe na zakup... - M.P.1975.10.57 - OpenLEX

Stawki zryczałtowanego oprocentowania kredytu ratalnego udzielanego przez spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe na zakup samochodów dostawczych.

Monitor Polski

M.P.1975.10.57

Akt utracił moc
Wersja od: 28 marca 1975 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 17 marca 1975 r.
w sprawie stawek zryczałtowanego oprocentowania kredytu ratalnego udzielanego przez spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe na zakup samochodów dostawczych.

Na podstawie § 5 uchwały nr 198 Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1973 r. w sprawie detalicznej sprzedaży oraz świadczenia usług dla ludności przez jednostki gospodarki uspołecznionej na warunkach kredytu ratalnego (Monitor Polski Nr 37, poz. 225) zarządza się, co następuje:
Spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe pobierają oprocentowanie od kredytu udzielanego na zakup samochodów dostawczych marki "Tarpan" oraz "Syrena R 20" w formie ryczałtu płatnego jednorazowo z góry i obliczonego od kwoty udzielonego kredytu, przy zastosowaniu następujących stawek:
Okres spłaty kredytu

(w miesiącach)

Stawka zryczałtowanego oprocentowania

kwoty kredytu

do 12 3%,
od 13 do 24 5%,
od 25 do 36 7%.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.